Redakcja Wydawnictw WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19, 00-908 Warszawa (bud. Biblioteki Głównej - parter) 

Dyrektor: mgr Renata Borkowska
pok. 40, tel. 261 83 74 38
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                             

Przyjmowanie i odbiór zamówień oraz oprawa prac dyplomowych - Sekretariat:
Referent: Kamila Putkowska
pok. 39,
tel. 261 83 92 52

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oprawa prac dyplomowych

Przyjmowanie do oprawy w godz. 8.00-11.00
Odbiór w godz. 11.30-13.30

 w terminie 1-2 dni roboczych

(w zależności od liczby prac złożonych w danym dniu - informacja o terminie odbioru udzielana jest po przyjęciu pracy do oprawy).

Nie udzielamy informacji nt. układu stron i zawartości pracy – w tym celu prosimy o kontakt z dziekanatem.

Do oprawy przekazujemy wydruk (bez teczek) zgodny z wytycznymi poszczególnych  wydziałów – prace przygotowane niewłaściwie nie będą przyjmowane do oprawy.

Wojskowa Akademia Techniczna znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe - poziom I - 80 punktów
(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe).

Wykaz ministerialny składa się z dwóch poziomów. Poziom I obejmuje wydawnictwa naukowe spełniające etyczne i naukowe standardy wydawnicze. Do poziomu II zalicza się te wydawnictwa, które nie tylko spełniają powyżej wzmiankowane standardy, ale są również wiodącymi wydawnictwami o zasięgu międzynarodowym, których rozpoznawalność i prestiż w międzynarodowym środowisku naukowym jest bezdyskusyjna. Wydawnictwa są klasyfikowane na jednym z tych dwóch poziomów przez Komisję Ewaluacji Nauki.

Recenzowane monografie naukowe, rozdziały w recenzowanych monografiach naukowych oraz redakcja naukowa takich monografii są – podobnie jak artykuły naukowe – uwzględniane w ewaluacji i oceniane poprzez zastosowanie zasady dziedziczenia prestiżu.

Punktacja dla monografii naukowych wydanych w wydawnictwie z ministerialnego wykazu
Zgodnie z zasadą dziedziczenia prestiżu, recenzowana monografia naukowa otrzymuje tyle punktów, ile punktów w wykazie otrzymało wydawnictwo ją wydające:
wydawnictwa z poziomu I (spełniające etyczne i naukowe standardy wydawnicze) otrzymują 80 punktów.

Recenzowana monografia naukowa publikowana przez wydawnictwo z poziomu I otrzymuje zatem 80 punktów.

Redakcja monografii naukowej
Za redakcję monografii naukowej wydanej w wydawnictwie sklasyfikowanym w wykazie ministerialnym na poziomie I przyznaje się 20 punktów.

Rozdział w monografii naukowej
Za rozdział w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwie z poziomu I przyznaje się 20 punktów.

Publikacje wieloautorskie

Monografie naukowe
Liczba punktów przyznawanych za publikację wieloautorską zależy w tym przypadku od:
- liczby punktów przypisanych monografii (przede wszystkim w związku z przypisaniem wydawnictwu, które monografię opublikowało, określonej liczby punktów w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących monografie naukowe);
- liczby autorów albo redaktorów, którzy upoważnili dany podmiot do wykazania monografii, redakcji monografii albo rozdziału w danej dyscyplinie (liczba „k”);
- liczby wszystkich współautorów albo współredaktorów – zarówno tych, którzy są pracownikami podmiotu poddającego się ewaluacji, jak też i pochodzących spoza tego podmiotu (liczba „m”).

W przypadku monografii wydanych przez wydawnictwo, któremu na wykazie ministerialnym przypisanych zostało 80 punktów, punktacja jest wynikiem mnożenia wartości (k/m) przez liczbę punktów przyznawanych za autorstwo danej monografii, redakcję lub autorstwo rozdziału. Punktacja za współautorstwo lub współredakcję nie może być jednak niższa niż 10% wartości punktowej przyznawanej za jednoosobowe autorstwo lub jednoosobową redakcję tego typu monografii.

Opracowano na podstawie "Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik" MNiSW 

Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik (konstytucjadlanauki.gov.pl)

 

Podsumowanie działalności wydawniczej za 2018 rok

W roku 2018 wydaliśmy w sumie 67 publikacji – podręczniki, skrypty, monografie, rozprawy habilitacyjne, materiały konferencyjne, wydawnictwa okolicznościowe. 21 publikacji stanowiły kolejne numery wydawanych przez WAT 8 czasopism naukowych: Biuletyn WAT, Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, Computer Science and Mathematical Modelling, Przegląd Teleinformatyczny, Systemy Logistyczne Wojsk, Nowoczesne Systemy Zarządzania, Studia Bezpieczeństwa Narodowego, Przegląd Nauk o Obronności.

Wszystkim autorom i redaktorom czasopism serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej, owocnej współpracy.

Zapraszamy również do publikowania artykułów naukowych z zakresu nauk technicznych, matematycznych oraz fizycznych w „Biuletynie WAT”.

Renata Borkowska
kierownik Redakcji Wydawnictw