Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej poszukuje pracownika na stanowisko: redaktor.
Wymagania:
– wykształcenie wyższe, preferowana filologia polska;
– specjalizacja edytorska / redaktorska / wydawnicza lub ukończony kurs redakcji;
– mile widziane min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku redaktora;
– bardzo dobra znajomość zasad gramatycznych, interpunkcyjnych oraz stylistycznych języka polskiego;
– umiejętność redagowanie tekstów z zakresu nauk technicznych i humanistycznych – skryptów, podręczników, monografii, artykułów naukowych;
– dokładność, terminowość, dobra organizacja pracy;
– znajomość Microsoft Office.

Zakres obowiązków:
– redakcja językowa, polegająca na likwidacji błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, stylistycznych, dbanie o jednoznaczność sformułowań i przystępność tekstu dla czytelnika;
– opracowanie publikacji zgodnie z obowiązującymi zasadami edytorsko-
-typograficznymi;
– współpraca z działem DTP, korektorem i grafikiem.

Prosimy o dołączenie do CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Oferty prosimy przesyłać* na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

* skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Wojskowa Akademia Techniczna znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe - poziom I - 80 punktów
(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe).

Wykaz ministerialny składa się z dwóch poziomów. Poziom I obejmuje wydawnictwa naukowe spełniające etyczne i naukowe standardy wydawnicze. Do poziomu II zalicza się te wydawnictwa, które nie tylko spełniają powyżej wzmiankowane standardy, ale są również wiodącymi wydawnictwami o zasięgu międzynarodowym, których rozpoznawalność i prestiż w międzynarodowym środowisku naukowym jest bezdyskusyjna. Wydawnictwa są klasyfikowane na jednym z tych dwóch poziomów przez Komisję Ewaluacji Nauki.

Recenzowane monografie naukowe, rozdziały w recenzowanych monografiach naukowych oraz redakcja naukowa takich monografii są – podobnie jak artykuły naukowe – uwzględniane w ewaluacji i oceniane poprzez zastosowanie zasady dziedziczenia prestiżu.

Punktacja dla monografii naukowych wydanych w wydawnictwie z ministerialnego wykazu
Zgodnie z zasadą dziedziczenia prestiżu, recenzowana monografia naukowa otrzymuje tyle punktów, ile punktów w wykazie otrzymało wydawnictwo ją wydające:
wydawnictwa z poziomu I (spełniające etyczne i naukowe standardy wydawnicze) otrzymują 80 punktów.

Recenzowana monografia naukowa publikowana przez wydawnictwo z poziomu I otrzymuje zatem 80 punktów.

Redakcja monografii naukowej
Za redakcję monografii naukowej wydanej w wydawnictwie sklasyfikowanym w wykazie ministerialnym na poziomie I przyznaje się 20 punktów.

Rozdział w monografii naukowej
Za rozdział w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwie z poziomu I przyznaje się 20 punktów.

Publikacje wieloautorskie

Monografie naukowe
Liczba punktów przyznawanych za publikację wieloautorską zależy w tym przypadku od:
- liczby punktów przypisanych monografii (przede wszystkim w związku z przypisaniem wydawnictwu, które monografię opublikowało, określonej liczby punktów w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących monografie naukowe);
- liczby autorów albo redaktorów, którzy upoważnili dany podmiot do wykazania monografii, redakcji monografii albo rozdziału w danej dyscyplinie (liczba „k”);
- liczby wszystkich współautorów albo współredaktorów – zarówno tych, którzy są pracownikami podmiotu poddającego się ewaluacji, jak też i pochodzących spoza tego podmiotu (liczba „m”).

W przypadku monografii wydanych przez wydawnictwo, któremu na wykazie ministerialnym przypisanych zostało 80 punktów, punktacja jest wynikiem mnożenia wartości (k/m) przez liczbę punktów przyznawanych za autorstwo danej monografii, redakcję lub autorstwo rozdziału. Punktacja za współautorstwo lub współredakcję nie może być jednak niższa niż 10% wartości punktowej przyznawanej za jednoosobowe autorstwo lub jednoosobową redakcję tego typu monografii.

Opracowano na podstawie "Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik" MNiSW.

Podsumowanie działalności wydawniczej za 2018 rok

W roku 2018 wydaliśmy w sumie 67 publikacji – podręczniki, skrypty, monografie, rozprawy habilitacyjne, materiały konferencyjne, wydawnictwa okolicznościowe. 21 publikacji stanowiły kolejne numery wydawanych przez WAT 8 czasopism naukowych: Biuletyn WAT, Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, Computer Science and Mathematical Modelling, Przegląd Teleinformatyczny, Systemy Logistyczne Wojsk, Nowoczesne Systemy Zarządzania, Studia Bezpieczeństwa Narodowego, Przegląd Nauk o Obronności.

Wszystkim autorom i redaktorom czasopism serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej, owocnej współpracy.

Zapraszamy również do publikowania artykułów naukowych z zakresu nauk technicznych, matematycznych oraz fizycznych w „Biuletynie WAT”.

Renata Borkowska
kierownik Redakcji Wydawnictw