Podsumowanie działalności wydawniczej za 2018 rok

W roku 2018 wydaliśmy w sumie 67 publikacji – podręczniki, skrypty, monografie, rozprawy habilitacyjne, materiały konferencyjne, wydawnictwa okolicznościowe. 21 publikacji stanowiły kolejne numery wydawanych przez WAT 8 czasopism naukowych: Biuletyn WAT, Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, Computer Science and Mathematical Modelling, Przegląd Teleinformatyczny, Systemy Logistyczne Wojsk, Nowoczesne Systemy Zarządzania, Studia Bezpieczeństwa Narodowego, Przegląd Nauk o Obronności.

Wszystkim autorom i redaktorom czasopism serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej, owocnej współpracy.

Zapraszamy również do publikowania artykułów naukowych z zakresu nauk technicznych, matematycznych oraz fizycznych w „Biuletynie WAT”.

Renata Borkowska
kierownik Redakcji Wydawnictw