3 Baza Artykulow
Displaying 1 - 10 of 863
2006
1
91-111
Adam Kawalec
Zastosowanie podzespołów z akustyczną falą powierzchniową do przetwarzania sygna Więcej ...
Application of surface acoustic waves devices for signal processing
W pracy przedstawiono wybrane zastosowania podzespołów z akustyczną falą powierz
Więcej ...
Applications of some devices, based on surface acoustic wave (SAW), for the sign
Więcej ...
Spis treści_1-2006.pdf 40,20 KB
Content_1-2006.pdf 42,81 KB
06_1-2006.pdf 829,74 KB
2006
1
5-23
Adam Kawalec, Bronisław Wajszczyk
Nowy algorytm estymacji pozycji źródła emisji elektromagnetycznej
A new algorithm for determining of radar position
Lokalizacja, czyli określenie miejsca położenia źródła emisji, jest istotnym, a 
Więcej ...
A problem of localising position of point emitter in Cartesian co-ordinates from Więcej ...
Spis treści_1-2006.pdf 40,20 KB
Content_1-2006.pdf 42,81 KB
01_1-2006.pdf 1,39 MB
2006
1
25-39
Adam Kawalec, Bronisław Wajszczyk
Zastosowanie regularyzowanej metody najmniejszych kwadratów w algorytmach lokali Więcej ...
An estimation of microwave emitter position based on regularisation of a least-s Więcej ...
Stosowane dotychczas algorytmy estymacji położenia obiektu w systemach rozpoznan
Więcej ...
The basic method of passive radar reconnaissance of microwave emitter position i
Więcej ...
Spis treści_1-2006.pdf 40,20 KB
Content_1-2006.pdf 42,81 KB
02_1-2006.pdf 880,40 KB
2006
1
41-54
Adam Kawalec, Robert Owczarek, Tomasz Rapacki, Stanisław Wnuczek 
Specyficzna identyfikacja emiterów radarowych bazująca na analizie składowych gł Więcej ...
Specific radar emitter identification based on principal component analysis
W artykule została przedstawiona problematyka związana z identyfikacją emiterów
Więcej ...
One of the most difficult tasks in the radar signal processing is optimal featur
Więcej ...
Spis treści_1-2006.pdf 40,20 KB
Content_1-2006.pdf 42,81 KB
03_1-2006.pdf 711,81 KB
2006
1
173-184
Adam Konrad Rutkowski
Pomiar parametrów pokrywających się sygnałów mikrofalowych za pomocą dyskryminat Więcej ...
Measurement of parameters of overlapping microwave signals by means of frequency Więcej ...
Wskutek równoczesnego użytkowania bardzo dużej liczby urządzeń radioelektroniczn
Więcej ...
These days a great number of microwave devices is used in the same time. As a re
Więcej ...
Spis treści_1-2006.pdf 40,20 KB
Content_1-2006.pdf 42,81 KB
12_1-2006.pdf 642,99 KB
2006
1
203-214
Adam Konrad Rutkowski
Urządzenie namierzania oraz pomiaru częstotliwości sygnałów radiolokacyjnych i t Więcej ...
Device of direction finding and frequency measurement of radar and telecommunica Więcej ...
Odebranie sygnałów mikrofalowych oraz wyznaczenie ich parametrów jest źródłem in
Więcej ...
The paper concerns a device designed for reconnaissance of the electromagnetic s
Więcej ...
Spis treści_1-2006.pdf 40,20 KB
Content_1-2006.pdf 42,81 KB
14_1-2006.pdf 1,71 MB
2006
1
185-201
Adam Konrad Rutkowski
Wykorzystanie układów natychmiastowego pomiaru częstotliwości do wyznaczania chw Więcej ...
Utilization of instantaneous frequency measurement devices for evaluation of mom Więcej ...
W ramach doskonalenia metod i systemów natychmiastowego pomiaru parametrów sygna
Więcej ...
At present, many radars and telecommunication systems use so-called simple and c
Więcej ...
Spis treści_1-2006.pdf 40,20 KB
Content_1-2006.pdf 42,81 KB
13_1-2006.pdf 1,12 MB
2006
1
125-137
Andrzej Dukata, Jerzy Kapelewski
O propagacji fal Stoneleya wzdłuż statystycznie nierównej międzypowierzchni mate Więcej ...
An approach to propagation of Stoneley waves along statistically rough material Więcej ...
Przedstawiono model propagacji fal typu Stoneleya (SW) wzdłuż statystycznie nier
Więcej ...
The continuing development of surface acoustic wave technology, with growing rol
Więcej ...
Spis treści_1-2006.pdf 40,20 KB
Content_1-2006.pdf 42,81 KB
08_1-2006.pdf 715,32 KB
2006
1
215-224
Bronisław Stec, Czesław Rećko
Niejednoznaczności określenia częstotliwości pierścieniowego dyskryminatora częs Więcej ...
Ambiguities of frequency measurement for ring frequency discriminator
W artykule przedstawiono wyniki badań modelu dyskryminatora częstotliwości typu
Więcej ...
Results on investigations of a model for frequency discriminator of the “cosine
Więcej ...
Spis treści_1-2006.pdf 40,20 KB
Content_1-2006.pdf 42,81 KB
15_1-2006.pdf 633,51 KB
2006
1
225-231
Bronisław Stec, Czesław Rećko
Pierścieniowy detektor częstotliwości typu „cosinus”
Ring frequency detector of the “cosine” type
W artykule przedstawiono wyniki badań modelu detektora częstotliwości typu „cos
Więcej ...
Results on investigations of a model for frequency discriminator of the “cosine
Więcej ...
Spis treści_1-2006.pdf 40,20 KB
Content_1-2006.pdf 42,81 KB
16_1-2006.pdf 618,48 KB