Databook
Displaying 1 - 8 of 499
2021
Dostępna
Miękka
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
978-83-7938-294-3
B5
45
T. Klimczak, J. Paś
Nowość
378
04.12.2020
Publikacja jest nowatorskim opracowaniem podręcznika akademickiego w zakresie systemów sygnalizacji pożaru. (prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk)

Monografia zawiera wiele istot Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Wybrane zagadnienia eksploatacyjne oraz elementy obliczeń parametrów i charakterystyk maszyn elektrycznych
978-83-7938-291-0
B5
20
W. Przyborowski, M. Suproniuk
Nowość
204
04.12.2020
Podręcznik „Wybrane zagadnienia eksploatacyjne oraz elementy obliczeń parametrów i charakterystyk maszyn elektrycznych” przeznaczony jest dla studentów kierunku energetyka Wojsko
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
978-83-7938-299-6
B5
30
K. Śmiałek (red. nauk.)
Nowość
378
03.12.2020
Ochrona ludności jest jednym z podstawowych obowiązków państwa.Jej celem jest ochrona życia i zdrowia człowieka, mienia i dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego w sytu
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Rozwój zdolności pokonywania zapór
978-83-7938-295-8
B5
25
M.J. Łopatka (red. nauk.)
158
02.11.2020
Rozwój techniki i infrastruktury, wzrost siły i zasięgu ognia oraz ewolucja spo­łeczeństwa i ograniczenie liczebności sił zbrojnych wywołują zmiany uwarunkowań prowadzenia działań 
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Współczesne problemy akademickiej dydaktyki wojskowej
978-83-7938-267-5
B5
20
M. Kasperski, K.Klimek, M. Pieczywok
258
30.10.2020
W zakresie dydaktyki zadania dla wojskowego szkolnictwa wyższego ukierunkowane są na doskonalenie nie tylko treści, lecz również metod nauczania zapewniających maksymalny rozwój ak
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Podstawy radiolokacji i radionawigacji
978-83-7938-279-8
B5
40
S. Rosłoniec
490
20.10.2020
Niniejszy podręcznik składa się z trzech autonomicznych części, zatytułowanych „Podstawy radiolokacji”, „Podstawy radionawigacji” i „Systemy radionawigacyjne wspomagające lądo
Więcej ...
2019
Dostępna
Miękka
Rozwój wozów bojowych
978-83-7938-273-6
B5
45
J. Walentynowicz
252
01.09.2020
Zbudowanie kolejnej generacji wozów bojowych jest procesem bardzo czasochłonnym, który może trwać kilkanaście lat, a często jeszcze dłużej. W tym czasie są tworzone, badane i dosko
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Heat poverty as a measure of local energy security
978-83-7938-251-4
B5
30
K. Świerszcz
138
20.08.2020
The book is a research work carried out in the Wiśniowa commune, in Podkarpackie province, on energy security in the local dimension, focusing on the phenomenon of heat energy pove
Więcej ...