Databook
Displaying 57 - 64 of 482
2018
Dostępna
Miękka
Wpływ konfiguracji układu akwizycji obrazu na sterowanie bezzałogową maszyną roboczą
978-83-7938-191-3
B5
25
R. Typiak
218
24.01.2019
Wyniki przeprowadzonych badań doświadczalnych, na opracowanych sterowanych obiektach: osprzęcie roboczym oraz platformie bazowej, wykazały wpływ konfiguracji układu akwizycji obraz
Więcej ...
2018
Niedostępna
Miękka
Modelowanie systemów i procesów logistycznych w aspekcie technologii podwójnego zastosowania
978-83-7938-219-4
B5
15
M. Brzeziński
272
18.01.2019
W opracowaniu przedstawiono metody pomiaru i oceny efektywności systemów szkoleniowych za pomocą różnych modeli ze szczególnym uwzględnieniem modelu Kirkpatricka. Model ten autor s
Więcej ...
2018
Dostępna
Miękka
Ocena systemów eksploatacji techniki wojsk lądowych
978-83-7938-220-0
B5
15
M. Brzeziński
184
15.01.2019
Monografia jest poświęcona problematyce jednoczesnego badania systemów i procesów logistyki wojskowej i logistyki w gospodarce narodowej oraz zagadnieniom oceny możliwości wzajemne
Więcej ...
2018
Niedostępna
Miękka
Ocena efektywności szkolenia personelu bezzałogowych statków powietrznych
978-83-7938-209-5
B5
15
W. Melnarowicz
84
28.12.2018
Ważnym obszarem w procesie eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (BSP) jest system szkolenia operatorów i techników. Monografia zawiera mierniki efektywności i metody kon
Więcej ...
2018
Niedostępna
Miękka
Profesor Michał Ciałkowski - Doktor Honoris Causa
978-83--7938-212-5
B5
15
praca zbiorowa
74
18.12.2018
Wojskowa Akademia Techniczna decyzją Senatu z dnia 25 października 2018 roku na wniosek Rady Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa nadała Profesorowi Michałowi Ciałkowskiemu tytuł dokt
Więcej ...
2018
Niedostępna
Miękka
Podstawy elektromagnetyzmu
978-83-7938-192-0
B5
20
A. Dukata, A.Kawalec, M. Okoń-Fąfara, G. Tofel
274
10.12.2018
Studiowanie zagadnień elektromagnetyzmu jest sporym wyzwaniem dla studentów większości uczelni, nie tylko polskich, i dlatego pojawienie się nowego podręcznika przybliżającego te z
Więcej ...
2018
Niedostępna
Miękka
Zarządzanie transportem w świetle wymogów Unii Europejskiej
978-83-7938-168-5
B5
20
T. Kochański
210
06.12.2018
Przedmiotem rozważań niniejszej monografii jest system transportowy, stanowiący jeden z ważniejszych działów gospodarki narodowej. Autor precyzyjnie przedstawił podstawy teoretyczn
Więcej ...
2018
Dostępna
Miękka
Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego
978-83-7938-195-1
B5
20
W. Załoga (red. nauk.)
194
05.12.2018
Bezpieczeństwo międzynarodowe jest tematem powszechnie omawianym we współczesnym świecie. Zapewnienie prawidłowego poziomu bezpieczeństwa to jedna z podstawowych funkcji każdego pa
Więcej ...