Databook
Displaying 57 - 64 of 542
2019
Dostępna
Miękka
Znaczenie geokulturowych zmian dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego
978-83-7938-266-8
B5
25
J. Zalewski (red. nauk.)
188
17.07.2020
Niniejsze opracowanie zawiera sekwencje problemowe prezentowane przez uczestników seminarium doktoranckiego „Zmiana geokulturowa i jej znaczenie dla bezpieczeństwa globalnego i re
Więcej ...
2020
Niedostępna
Miękka
Fundamentals of machine design. Selected problems
978-83-7938-288-0
B5
45
L. Śnieżek (red. nauk.)
296
16.07.2020
Brak opisu
2020
Niedostępna
Miękka
Bezpieczeństwo kapitału informacyjnego w przedsiębiorstwie
978-83-7938-284-2
B5
20
J. Sobczak
172
16.07.2020
Celem monografii jest przedstawienie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa kapitału informacyjnego w przedsiębiorstwie, w oparciu o międzynarodowe standardy oraz wskazanie kier
Więcej ...
2019
Niedostępna
Miękka
Perspektywy bezpieczeństwa w teorii i praktyce
978-83-7938-087-9
B5
30
A. Chabasińska, A. Warchał (red. nauk.)
364
30.06.2020
Niezwykle bogata przestrzeń badań nad bezpieczeństwem umożliwia powstawanie indywidualnych i zbiorczych perspektyw ukazujących różnorodność oraz złożoność tej kategorii zainteresow
Więcej ...
2019
Dostępna
Miękka
Wojna informacyjna w odbudowie rosyjskiej mocarstwowości
978-83-7938-254-5
B5
25
J. Zalewski, D.G. Dzierżyński
240
26.06.2020
Spektrum problemowe monografii koncentruje się wokół analiz poznawczych dotyczących ewolucji rosyjskiej myśli w definiowaniu celów wojen: informacyjnej, hybrydowej i teleinformatyc
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Bezpieczeństwo sektorowe w XXI wieku
978-83-7938-281-1
B5
25
W. Śmiałek (red. nauk.)
226
17.06.2020
Sektorowa wizja struktury i funkcjonowania państwa pozwala na dynamiczne wyodrębnienie jego obszarów – sektorów, czy też zmiennych, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, m.in.: s
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Bezpieczeństwo militarne w ujęciu narodowym i międzynarodowym
978-83-7938-268-2
B5
30
W. Śmiałek (red. nauk.)
388
29.05.2020
Prezentowana monografia ma służyć osiągnięciu celu, którym jest identyfikacja elementów składających się na pojęcie bezpieczeństwa militarnego, ukazanie potencjalnych i realnych za
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Obwody i sygnały – ćwiczenia rachunkowe. Część 1
978-83-7938-264-4
B5
20
P. Preibisch, M. Suproniuk, E. Zachwieja
182
27.05.2020
Podręcznik pt. „Obwody i sygnały – ćwiczenia rachunkowe. Część 1” przeznaczony jest dla studentów kierunku elektronika i telekomunikacja Wojskowej Akademii Technicznej odbywając
Więcej ...