Databook
Displaying 49 - 56 of 479
2018
Dostępna
Miękka
Siły wewnętrzne w statycznie wyznaczalnych konstrukcjach belkowo-ramowych
978-83-7938-199-9
B5
15
A. Derewońko
Nowość
150
26.02.2019
Praktyczny poradnik określania funkcji sił wewnętrznych. Zbiór zawiera zadania wyznaczania sił wewnętrznych układów statycznie wyznaczalnych. To znaczy, że rozważane są konstrukcje
Więcej ...
2018
Dostępna
Miękka
Projektowanie samolotów
978-83-7938-213-2
B5
20
S. Danilecki
298
25.02.2019
W podręczniku omawiane są zagadnienia dotyczące projektowania bryły aerodynamicznej statku powietrznego oraz współczesna metodyka tego procesu. Pełniejsza analiza oparta jest obecn
Więcej ...
2019
Niedostępna
Miękka
Podstawy konstrukcji maszyn. Pitting i mikropitting kół zębatych
978-83-7938-208-8
B5
20
Z. Bogdanowicz, B. Nasiłowska
156
12.02.2019
W niniejszym podręczniku akademickim autorzy zaprezentowali m.in. wyniki swoich badań z zakresu wytrzymałości stykowej kół zębatych wykonanych ze stali węglowej wyższej jakości (C5
Więcej ...
2019
Niedostępna
Miękka
Wyzwania dla bezpieczeństwa - niepewna przyszłość - między zagrożeniami a szansami
978-83-7938-201-9
B5
25
T. Szczurek
292
01.02.2019
„[…] w monografii podjęto bardzo trudne problemy dotyczące przyszłości Świata, Europy, Polski i indywidualnie każdego Człowieka, analizowane z perspektywy szeroko i wielopłaszczy
Więcej ...
2018
Niedostępna
Miękka
Centra logistyczne w Polsce. Przemiany i rozwój
978-83-7938-200-2
B5
20
S. Bartosiewicz, M. Oziębło, J. Zachara
208
29.01.2019
Celem głównym monografii jest ukazanie, w jakim stadium rozwoju znajdują się powstające centra logistyczne, co jest przyczyną takiego stanu  i  co  zrobić, aby było lepiej.

Główny p
Więcej ...
2018
Dostępna
Miękka
Wpływ konfiguracji układu akwizycji obrazu na sterowanie bezzałogową maszyną roboczą
978-83-7938-191-3
B5
25
R. Typiak
218
24.01.2019
Wyniki przeprowadzonych badań doświadczalnych, na opracowanych sterowanych obiektach: osprzęcie roboczym oraz platformie bazowej, wykazały wpływ konfiguracji układu akwizycji obraz
Więcej ...
2018
Niedostępna
Miękka
Modelowanie systemów i procesów logistycznych w aspekcie technologii podwójnego zastosowania
978-83-7938-219-4
B5
15
M. Brzeziński
272
18.01.2019
W opracowaniu przedstawiono metody pomiaru i oceny efektywności systemów szkoleniowych za pomocą różnych modeli ze szczególnym uwzględnieniem modelu Kirkpatricka. Model ten autor s
Więcej ...
2018
Dostępna
Miękka
Ocena systemów eksploatacji techniki wojsk lądowych
978-83-7938-220-0
B5
15
M. Brzeziński
184
15.01.2019
Monografia jest poświęcona problematyce jednoczesnego badania systemów i procesów logistyki wojskowej i logistyki w gospodarce narodowej oraz zagadnieniom oceny możliwości wzajemne
Więcej ...