Databook
Displaying 513 - 520 of 569
2008
Niedostępna
Miękka
Aerodynamika, konstrukcja i systemy statku powietrznego
978-83-89399-82-3
B5
30
Z. Milewski
564
05.02.2011
Brak opisu
2008
Niedostępna
Miękka
Podstawy elektrotechniki
978-83-89399-84-7
B5
20
Z. Milewski
212
05.02.2011
Brak opisu
2008
Niedostępna
Twarda
Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia
978-83-89399-93-9
B5
135
Z. Mierczyk (red.)
744
05.02.2011
Przyszłe działania militarne wydają się jasno zdefiniowane: będą sieciowe - jak Internet, mobilne - jak telefonia komórkowa, intuicyjne - jak gra komputerowa, precyzyjne - jak wiąz
Więcej ...
2008
Niedostępna
Miękka
Wprowadzenie do automatyki dla informatyków
978-83-89399-98-4
B5
20
W. Kwiatkowski
260
05.02.2011
Jest to podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów uczelni technicznych studiujących na kierunku informatyka, ilustrowany uniwersalnymi i prostymi przykładami, niewymagającym
Więcej ...
2008
Niedostępna
Miękka
Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki
978-83-61486-05-3
B5
25
T. Kostrzyński, J. Rutkowska, K. Zubko
346
05.02.2011
Skrypt składa się z dwóch zasadniczych części. Część pierwszą stanowi "Wstęp do teorii pomiarów". Druga część to zbiór instrukcji do 42 ćwiczeń wykonywanych przez studentów w praco
Więcej ...
2008
Niedostępna
Miękka
Maszyny i urządzenia transportu bliskiego i przeładunkowego
978-83-61486-07-7
B5
25
S. Konopka, P. Sprawka
312
05.02.2011
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów kierunku mechanika i budowa maszyn, zawiera również materiał interesujący dla słuchaczy kierunku logistyka (techniczna).
Więcej ...
2008
Niedostępna
Miękka
Badania radiacyjno-kondukcyjnej wymiany ciepła
978-83-89399-91-5
B5
25
P. Koniorczyk, J. Zmywaczyk
186
05.02.2011
Brak opisu
2008
Niedostępna
Miękka
Badanie i modelowanie procesów zużywania ściernego hydraulicznych par precyzyjnych
978-83-89399-89-2
B5
30
T. Kałdoński
166
05.02.2011
Autor uzyskał stopień dr. hab. n-t w 1996 roku m.in. za rozprawę pt. „Zużywanie ścierne w systemach tribologicznych typu tłok-cylinder” (WAT wew. 2408/96). Recenzenci tej rozpraw
Więcej ...