Databook
Displaying 497 - 504 of 569
2009
Niedostępna
Miękka
Obiektywna metoda diagnozowania schorzeń nerwowo-mięśniowych...
978-83-61486-38-1
B5
25
A.P. Dobrowolski
194
06.02.2011

Obiektywna metoda diagnozowania schorzeń nerwowo-mięśniowych oparta na analizie falkowej potencjałów czynnościowych jednostek ruchowych

Opisywanym w monografii tematem badawczym je
Więcej ...
2009
Niedostępna
Miękka
Integracja eksperymentalnych metod badawczych do charakteryzacji wybranych parametrów...
978-83-61486-20-6
B5
30
R. Ćwirko
238
06.02.2011

Integracja eksperymentalnych metod badawczych do charakteryzacji wybranych parametrów materiałów i przyrządów półprzewodnikowych

Tematyka pracy poświęcona jest problemom związanym
Więcej ...
2009
Niedostępna
Miękka
Wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej
978-83-61486-40-4
B5
25
W. Brejwo
142
06.02.2011

Niniejszy skrypt przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków studiów zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi środowiska elektromagnetycznego. Opanowanie przedstawionej

Więcej ...
2009
Niedostępna
Miękka
Systemy informacji przestrzennej. Podstawy teoretyczne
978-83-61486-16-9
B5
25
E. Bielecka, K. Maj
204
06.02.2011
Podręcznik "Systemy informacji przestrzennej. Podstawy teoretyczne" odpowiada poziomowi wiedzy z zakresu SIP wymaganej od studentów nauk technicznych kierunku geodezja i kartografi
Więcej ...
2008
Niedostępna
Miękka
Metodyka wykonania ortofoto z wykorzystaniem naziemnej kamery z obiektywem "rybie oko"
978-83-61486-00-8
B5
20
M. Kędzierski
124
06.02.2011
Od kilku lat w Unii Europejskiej obowiązuje przepis wymuszający na właścicielach obiektów zabytkowych posiadanie dokumentacji architektonicznej wykonanej metodami fotogrametrycznym
Więcej ...
2008
Niedostępna
Miękka
Poszukiwanie nowych koncepcji i metod zarządzania
978-83-61486-02-2
B5
20
W. Gonciarski (red.)
302
06.02.2011
Książka jest interesującym głosem w dyskusji o nowych koncepcjach i metodach zarządzania początku XXI wieku. Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy naukowi reprezentujący
Więcej ...
2008
Niedostępna
Miękka
Lotnicze materiały konstrukcyjne
978-83-61486-01-5
B5
20
J. Godzimirski
174
06.02.2011
Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Zawiera wybrane zagadnienia dotyczące budowy metali, ich pękania, zniszczenia zmęczeniowego, ż
Więcej ...
2008
Niedostępna
Miękka
Materiały i wyroby metalowe
978-83-89399-83-0
B5
20
J. Godzimirski
258
06.02.2011
Brak opisu