Databook
Displaying 489 - 496 of 569
2009
Niedostępna
Miękka
Investigations of Radiative-Conductive Heat Transfer
978-83-61486-27-5
B5
20
P. Koniorczyk, J. Zmywaczyk
170
06.02.2011
Brak opisu
2009
Niedostępna
Miękka
Urządzenia i systemy radioelektroniczne. Wybrane problemy
978-83-61486-42-8
B5
45
A. Kawalec (red.)
376
06.02.2011

Nowoczesne konstrukcje urządzeń i systemów radioelektronicznych nie byłyby możliwe bez nowoczesnej technologii w dziedzinie konstrukcji mikrofalowych, akustoelektronicznych, optoel

Więcej ...
2009
Niedostępna
Miękka
Grafika inżynierska
978-83-61486-44-2
B5
25
S. Kachel
246
06.02.2011
Podręcznik obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem metod numerycznych w komputerowym procesie projektowania obiektów inżynierskich.

Kolejne działy tematyczne przedstawiają z
Więcej ...
2009
Niedostępna
Miękka
Wspomaganie i usprawnianie działalności inżyniera-organizatora-eksploatatora
978-83-61486-29-9
B5
25
J.R. Jarzyna (red., praca zbiorowa)
202
06.02.2011
referaty problemowe:
Inżynieria systemów działania
Teoria i praktyka eksploatacji
Wiedza i edukacja
2009
Niedostępna
Miękka
Rozpoznawanie ruchu pojazdów na podstawie analizy drgań podłoża
978-83-61486-15-2
B5
20
J. Jackowski
158
06.02.2011
Rozpoznanie poruszającego się pojazdu przez zmysły człowieka wydaje się zadaniem bardzo prostym. Dopiero próby wykorzystania techniki i uzyskania jednoznacznych odpowiedzi na prost
Więcej ...
2009
Niedostępna
Miękka
Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku
978-83-61486-61-9
B5
35
W. Gonciarski, P. Zaskórski (red. nauk.)
264
06.02.2011
Współczesne zarządzanie przechodzi obecnie gruntowną transformację wywołaną globalizacją, przekształceniami technologii teleinformatycznej oraz zmianami na poziomie konkurencji. Wy
Więcej ...
2009
Dostępna
Miękka
Barwy i cienie migracji
978-83-61486-50-3
B5
15
W. Gocalski (red. nauk.)
148
06.02.2011

Niniejsza publikacja wpisuje się w bogaty już dorobek naukowy poświęcony procesom migracyjnym i jednocześnie czerpie z niego. Praca zawiera teksty autorów będących pracownikami nau

Więcej ...
2009
Niedostępna
Miękka
Ekonomika logistyki. Część 1
978-83-61486-12-1
B5
25
J. Figurski
212
06.02.2011
Współczesne przedsiębiorstwo, zarówno dużego, jak i małego szczebla strukturalnego, wymaga stosowania nowoczesnych metod zarządzania, w których znaczące miejsce powinny mieć uwarun
Więcej ...