Databook
Displaying 481 - 488 of 556
2009
Niedostępna
Miękka
Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku
978-83-61486-61-9
B5
35
W. Gonciarski, P. Zaskórski (red. nauk.)
264
06.02.2011
Współczesne zarządzanie przechodzi obecnie gruntowną transformację wywołaną globalizacją, przekształceniami technologii teleinformatycznej oraz zmianami na poziomie konkurencji. Wy
Więcej ...
2009
Dostępna
Miękka
Barwy i cienie migracji
978-83-61486-50-3
B5
15
W. Gocalski (red. nauk.)
148
06.02.2011

Niniejsza publikacja wpisuje się w bogaty już dorobek naukowy poświęcony procesom migracyjnym i jednocześnie czerpie z niego. Praca zawiera teksty autorów będących pracownikami nau

Więcej ...
2009
Niedostępna
Miękka
Ekonomika logistyki. Część 1
978-83-61486-12-1
B5
25
J. Figurski
212
06.02.2011
Współczesne przedsiębiorstwo, zarówno dużego, jak i małego szczebla strukturalnego, wymaga stosowania nowoczesnych metod zarządzania, w których znaczące miejsce powinny mieć uwarun
Więcej ...
2009
Niedostępna
Miękka
Obiektywna metoda diagnozowania schorzeń nerwowo-mięśniowych...
978-83-61486-38-1
B5
25
A.P. Dobrowolski
194
06.02.2011

Obiektywna metoda diagnozowania schorzeń nerwowo-mięśniowych oparta na analizie falkowej potencjałów czynnościowych jednostek ruchowych

Opisywanym w monografii tematem badawczym je
Więcej ...
2009
Niedostępna
Miękka
Integracja eksperymentalnych metod badawczych do charakteryzacji wybranych parametrów...
978-83-61486-20-6
B5
30
R. Ćwirko
238
06.02.2011

Integracja eksperymentalnych metod badawczych do charakteryzacji wybranych parametrów materiałów i przyrządów półprzewodnikowych

Tematyka pracy poświęcona jest problemom związanym
Więcej ...
2009
Niedostępna
Miękka
Wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej
978-83-61486-40-4
B5
25
W. Brejwo
142
06.02.2011

Niniejszy skrypt przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków studiów zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi środowiska elektromagnetycznego. Opanowanie przedstawionej

Więcej ...
2009
Niedostępna
Miękka
Systemy informacji przestrzennej. Podstawy teoretyczne
978-83-61486-16-9
B5
25
E. Bielecka, K. Maj
204
06.02.2011
Podręcznik "Systemy informacji przestrzennej. Podstawy teoretyczne" odpowiada poziomowi wiedzy z zakresu SIP wymaganej od studentów nauk technicznych kierunku geodezja i kartografi
Więcej ...
2008
Niedostępna
Miękka
Metodyka wykonania ortofoto z wykorzystaniem naziemnej kamery z obiektywem "rybie oko"
978-83-61486-00-8
B5
20
M. Kędzierski
124
06.02.2011
Od kilku lat w Unii Europejskiej obowiązuje przepis wymuszający na właścicielach obiektów zabytkowych posiadanie dokumentacji architektonicznej wykonanej metodami fotogrametrycznym
Więcej ...