Databook
Displaying 473 - 480 of 569
2009
Niedostępna
Miękka
Termodynamika techniczna i jej zastosowania
978-83-61486-53-4
B5
40
J. Walentynowicz
324
06.02.2011
W podręczniku przedstawiono podstawowe zasady termodynamiki, właściwości termodynamiczne gazów doskonałych, rzeczywistych i ich roztworów, a także przemian fazowych substancji na p
Więcej ...
2009
Niedostępna
Miękka
Ciekłe kryształy w optycznej transmisji informacji
978-83-61486-24-4
B5
30
A. Walczak
138
06.02.2011
Czy można zbudować zintegrowany układ optyczny podobnie jak układ elektroniczny? W książce przedstawiona jest droga do takiego układu i pierwsze wyniki uzyskane w krajowych ośrodka
Więcej ...
2009
Niedostępna
Miękka
Urządzenia i systemy radioelektroniczne UiSR 2009
978-83-61486-25-1
B5
35
praca zbiorowa
64
06.02.2011
III Konferencja Naukowa
Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne
(Soczewka 2009)
2009
Niedostępna
Miękka
Resort obrony narodowej w zarządzaniu kryzysowym w latach 1989-2009
978-83-61486-37-4
B5
40
T. Szczurek
230
06.02.2011
W publikacji przedstawiono rolę resortu obrony narodowej w zarządzaniu kryzysowym na tle zmian w środowisku bezpieczeństwa Polski, jakich dokonano w ostatnich latach.
 
Omówiono tak
Więcej ...
2009
Niedostępna
Miękka
Konflikty zbrojne. Problematyka filozoficzno-moralna
978-83-61486-11-4
B5
25
T. Szczurek
196
06.02.2011
Konflikty zbrojne przedstawiono w niniejszej publikacji poprzez pryzmat filozoficzno-moralnej refleksji. Wskazano na ewolucję poglądów w europejskiej myśli filozoficznej i religijn
Więcej ...
2009
Niedostępna
Miękka
Wstęp do architektury korporacyjnej
978-83-61486-10-7
B5
25
B. Szafrański, A. Sobczak
278
06.02.2011
"W opracowaniu podjęto próbę analizy i oceny możliwości tworzenia architektury korporacyjnej. Ukierunkowanie na konkretne propozycje rozwiązań ma swoje znaczące zalety - przede wsz
Więcej ...
2009
Niedostępna
Miękka
Technika bardzo wielkich częstotliwości
978-83-61486-51-0
B5
40
A.K. Rutkowski
208
06.02.2011
Współczesny świat trudno sobie wyobrazić bez urządzeń i sygnałów elektromagnetycznych bardzo wielkich częstotliwości. Są one podstawą działania między innymi: systemów łączności, n
Więcej ...
2009
Niedostępna
Miękka
Analiza i modelowanie procesu rozruchu silników o zapłonie samoczynnym
978-83-61486-08-4
B5
20
J. Pszczółkowski
220
06.02.2011
W publikacji dokonano analizy właściwości rozruchowych tłokowych silników spalinowych o zapłonie samoczynnym w niskiej temperaturze. Scharakteryzowano zależność właściwości rozruch
Więcej ...