Databook
Displaying 473 - 480 of 556
2009
Niedostępna
Miękka
Fluorescencyjne metody i systemy do analiz materiałów biologicznych w czasie rzeczywistym
978-83-61486-23-7
B5
35
M. Kwaśny
200
06.02.2011
Metody fluorescencyjne odgrywają w medycynie i biochemii od 50 lat ważna rolę. Analizy sekwencji DNA, metody immunofluorescencyjne, cytometria przepływowa, analizy witamin, aminokw
Więcej ...
2009
Niedostępna
Miękka
Elektromagnetyczne bezpieczeństwo informacji
978-83-61486-32-9
B5
30
I. Kubiak (red. nauk.)
146
06.02.2011
Przy ciągłym wzroście popularności wykorzystywania postaci elektronicznej przesyłanych danych, zwłaszcza niejawnych, ochrona przed elektromagnetycznym przenikaniem informacji nabie
Więcej ...
2009
Niedostępna
Miękka
Term rewriting as a semantic basis for the graphical modelling of object-oriented systems
978-83-61486-34-3
B5
15
P. Kosiuczenko
144
06.02.2011
Software engineering is a systematic application of methods, notations and techniques to develop software systems. Key role is played here by object-oriented graphical notations. C
Więcej ...
2009
Niedostępna
Miękka
Investigations of Radiative-Conductive Heat Transfer
978-83-61486-27-5
B5
20
P. Koniorczyk, J. Zmywaczyk
170
06.02.2011
Brak opisu
2009
Niedostępna
Miękka
Urządzenia i systemy radioelektroniczne. Wybrane problemy
978-83-61486-42-8
B5
45
A. Kawalec (red.)
376
06.02.2011

Nowoczesne konstrukcje urządzeń i systemów radioelektronicznych nie byłyby możliwe bez nowoczesnej technologii w dziedzinie konstrukcji mikrofalowych, akustoelektronicznych, optoel

Więcej ...
2009
Niedostępna
Miękka
Grafika inżynierska
978-83-61486-44-2
B5
25
S. Kachel
246
06.02.2011
Podręcznik obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem metod numerycznych w komputerowym procesie projektowania obiektów inżynierskich.

Kolejne działy tematyczne przedstawiają z
Więcej ...
2009
Niedostępna
Miękka
Wspomaganie i usprawnianie działalności inżyniera-organizatora-eksploatatora
978-83-61486-29-9
B5
25
J.R. Jarzyna (red., praca zbiorowa)
202
06.02.2011
referaty problemowe:
Inżynieria systemów działania
Teoria i praktyka eksploatacji
Wiedza i edukacja
2009
Niedostępna
Miękka
Rozpoznawanie ruchu pojazdów na podstawie analizy drgań podłoża
978-83-61486-15-2
B5
20
J. Jackowski
158
06.02.2011
Rozpoznanie poruszającego się pojazdu przez zmysły człowieka wydaje się zadaniem bardzo prostym. Dopiero próby wykorzystania techniki i uzyskania jednoznacznych odpowiedzi na prost
Więcej ...