Databook
Displaying 41 - 48 of 523
2019
Dostępna
Miękka
Wojna informacyjna w odbudowie rosyjskiej mocarstwowości
978-83-7938-254-5
B5
25
J. Zalewski, D.G. Dzierżyński
240
26.06.2020
Spektrum problemowe monografii koncentruje się wokół analiz poznawczych dotyczących ewolucji rosyjskiej myśli w definiowaniu celów wojen: informacyjnej, hybrydowej i teleinformatyc
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Bezpieczeństwo sektorowe w XXI wieku
978-83-7938-281-1
B5
25
W. Śmiałek (red. nauk.)
226
17.06.2020
Sektorowa wizja struktury i funkcjonowania państwa pozwala na dynamiczne wyodrębnienie jego obszarów – sektorów, czy też zmiennych, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, m.in.: s
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Bezpieczeństwo militarne w ujęciu narodowym i międzynarodowym
978-83-7938-268-2
B5
30
W. Śmiałek (red. nauk.)
388
29.05.2020
Prezentowana monografia ma służyć osiągnięciu celu, którym jest identyfikacja elementów składających się na pojęcie bezpieczeństwa militarnego, ukazanie potencjalnych i realnych za
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Obwody i sygnały – ćwiczenia rachunkowe. Część 1
978-83-7938-264-4
B5
20
P. Preibisch, M. Suproniuk, E. Zachwieja
182
27.05.2020
Podręcznik pt. „Obwody i sygnały – ćwiczenia rachunkowe. Część 1” przeznaczony jest dla studentów kierunku elektronika i telekomunikacja Wojskowej Akademii Technicznej odbywając
Więcej ...
2020
Niedostępna
Twarda
Bezpieczeństwo morskiej łączności bezprzewodowej z uwzględnieniem potrzeb Marynarki Wojennej RP
978-83-7938-267-5
B5
25
R. Matyszkiel (red. nauk.)
174
25.05.2020
W monografii przedstawiono sposób realizacji bezpiecznej łączności bezprzewodowej z wykorzystaniem systemów łączności radiowej oraz możliwości oferowane w wyniku zastosowania syste
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Military, non-military and paramilitary threats
978-83-7938-285-9
B5
20
T. Szczurek, M. Walkowiak, M. Walkowiak, P. Bryczek-Wróbel
Nowość
166
15.05.2020
The publication presents theoretical grounds for considering a threat as potential danger. The classification of threats was based primarily on the original division of threats, ta
Więcej ...
2019
Dostępna
Twarda
Walka radioelektroniczna w radiolokacji
978-83-7938-207-1
B5
40
J. Pietrasiński (red. nauk.)
Nowość
346
14.05.2020
Niniejszy podręcznik akademicki powstał dzięki owocnej współpracy autorów z Wojskowej Akademii Technicznej oraz firmy PIT-RADWAR S.A. Jego wartość polega głównie na tym, że stanowi
Więcej ...
2019
Niedostępna
Miękka
Dylematy logistyki i bezpieczeństwa oczyma studentów. Tom 2. Wielowymiarowość bezpieczeństwa państwa. Priorytety, przemiany, perspektywy
978-83-7938-260-6
B5
40
L. Trzcińska, M.Dąbrowska-Świder
Nowość
506
07.05.2020
W ramach IV Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych tematyka wystąpień koncentrowała się na dwóch aspektach: w obszarze obronności państwa myślą przewodnią była „wielowymiarowość
Więcej ...