Databook
Displaying 41 - 48 of 542
2020
Dostępna
Miękka
Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. Tom 5
978-83-7938-276-7
B5
80
Z. Mierczyk (red. nauk.)
Nowość
532
23.02.2021
W piątym tomie monografii „Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń” podjęto próbę wskazania wybranych metod i technologii z obszaru monitorowania zagrożeń, diagnostyki i e
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Myślące posągi. Percepcja wsparcia społecznego przez żołnierzy
978-83-7938-297-2
B5
25
B. Czuba
150
22.02.2021
Podjęte w książce zagadnienie wsparcia społecznego w środowisku żołnierzy mieści się w nurcie rozważań na temat stresu i czynników radzenia sobie z traumą. Wsparcie społeczne rozum
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Ochrona przed skażeniami. Cz. V. Wybrane zagadnienia organizacyjne i techniczne rozpoznania skażeń
978-83-7938-263-7
B5
35
W. Harmata
244
17.02.2021
Ciągła zmiana sytuacji bezpieczeństwa międzynarodowego oraz pojawiające się nowe zagrożenia mają zasadniczy wpływ na charakter współczesnych operacji wojskowych. Pomimo podpisanych
Więcej ...
2020
Niedostępna
Miękka
Podstawy eksploatacji urządzeń
978-83-7938-275-0
B5
35
J. Pszczółkowski
320
16.02.2021
Monografia dotyczy podstaw eksploatacji – ważnego, interdyscyplinarnego obszaru wiedzy – i działalności człowieka związanej z wykorzystaniem urządzeń w celu wspomagania skuteczno
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z tribologii. Zbiór instrukcji
978-83-7938-289-7
B5
35
K. Gocman, T.J. Kałdoński, A. Król, Cz. Pakowski
276
12.02.2021
W niniejszym podręczniku akademickim przedstawiono podstawowe informacje z  zakresu właściwości powierzchniowo-energetycznych substancji smarujących (m.in. napięcie powierzchniowe,
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Wybrane zagadnienia eksploatacyjne oraz elementy obliczeń parametrów i charakterystyk maszyn elektrycznych
978-83-7938-291-0
B5
20
W. Przyborowski, M. Suproniuk
Nowość
204
04.12.2020
Podręcznik „Wybrane zagadnienia eksploatacyjne oraz elementy obliczeń parametrów i charakterystyk maszyn elektrycznych” przeznaczony jest dla studentów kierunku energetyka Wojsko
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
978-83-7938-294-3
B5
45
T. Klimczak, J. Paś
Nowość
378
04.12.2020
Publikacja jest nowatorskim opracowaniem podręcznika akademickiego w zakresie systemów sygnalizacji pożaru. (prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk)

Monografia zawiera wiele istot Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
978-83-7938-299-6
B5
30
K. Śmiałek (red. nauk.)
Nowość
378
03.12.2020
Ochrona ludności jest jednym z podstawowych obowiązków państwa.Jej celem jest ochrona życia i zdrowia człowieka, mienia i dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego w sytu
Więcej ...