Databook
Displaying 33 - 40 of 479
2019
Dostępna
Miękka
Ekonomika logistyki. Cz. 6. Ćwiczenia
978-83-7938-177-7
B5
40
J. Figurski, T. Kochański, J.M. Niepsuj
326
08.08.2019
Monografia stanowi znakomite uzupełnienie rozważań technicznych dotyczących ekonomiki logistyki. Oprócz teorii zawiera także ćwiczenia praktyczne pozwalające wyznaczać wartości wsk
Więcej ...
2019
Dostępna
Miękka
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego
978-83-7938-217-0
B5
30
K. Świerszcz
196
06.08.2019
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie gminy Wiśnio
Więcej ...
2019
Dostępna
Miękka
Promieniowanie optyczne i fotouczulacze w medycynie
978-83-7938-235-4
B5
45
M. Kwaśny
376
17.07.2019
W monografii przedstawiono metody fotochemoterapii, laseroterapii, terapii UV i fotodiagnostyki medycznej. Praca zawiera opis mechanizmów i efektów oddziaływania promieniowania opt
Więcej ...
2019
Niedostępna
Miękka
Koncepcja komunikacji strategicznej. Implikacje dla Polski
978-83-7938-204-0
B5
20
G. Nowacki, N. Moch
120
15.07.2019
Komunikacja strategiczna to proces mający na celu koordynację wszystkich form komunikacji (słowa i czyny) między międzyresortowymi aktorami w celu uzyskania spójnego celu wzmocnien
Więcej ...
2019
Dostępna
Miękka
W służbie Ojczyźnie. Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej (1921-1939)
978-83-7938-222-4
B5
40
A.A. Ostanek
516
02.07.2019
Celem monografii jest ukazanie działań, jakie Wojsko Polskie realizowało w latach 1921–1939 na rzecz bezpieczeństwa w regionie trzech południowo-wschodnich województw II Rzeczypos
Więcej ...
2019
Niedostępna
Twarda
Wydział Logistyki w latach 2014-2019
978-83-7938-247-3
B5
60
praca zbiorowa
210
01.07.2019
45-lecie Instytutu Logistyki
20-lecie Centrum Certyfikacji Jakości
5-lecie Wydziału logistyki

W publikacji przedstawiono historię Wydziału Logistyki, strukturę organizacyjną, działaln
Więcej ...
2018
Niedostępna
Miękka
Podstawy zarządzania dla inżynierów
978-83-7938-218-7
B5
35
W. Gonciarski (red. nauk.)
340
26.06.2019
Podręcznik zarządzania adresowany jest do studentów politechniki. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na aspekty techniczno-technologiczne, z którymi najczęściej będą mieć do czynien
Więcej ...
2018
Dostępna
Miękka
Ochrona przed skażeniami. Część IV
978-83-7938-225-5
B5
35
W. Harmata
188
30.05.2019
W publikacji przedstawiono wybrane zagadnienia metodologiczne, organizacyjne i techniczne likwidacji skażeń.

Z wielu zadań obrony przed bronią masowego rażenia w tym opracowaniu Aut
Więcej ...