Databook
Displaying 33 - 40 of 542
2020
Niedostępna
Miękka
Wybrane aspekty Internetu Rzeczy w zastosowaniach metrologicznych
978-83-7938-307-8
B5
20
A. Michalski (red.)
166
21.05.2021
W monografii przedstawiono wybrane aspekty wykorzystania Internetu Rzeczy w szeroko rozumianej metrologii. Ze względu na bardzo szeroki zakres zagadnień, ukazano jedynie kilka wybr
Więcej ...
2021
Dostępna
Miękka
Współczesny marketing i profesjonalna sprzedaż. Era cyfrowa, obywatel sieci, współczesny sprzedawca
978-83-7938-308-5
B5
30
W. Wereda, J. Kowalska
268
12.05.2021
(...) Uważam, że recenzowana monografia dotyczy bardzo istotnego z punktu widzenia teorii i praktyki zarządzania problemu, którym jest współczesny marketing i profesjonalna sprzeda
Więcej ...
2020
Niedostępna
Miękka
Podstawy radiolokacji i radionawigacji
978-83-7938-279-8
B5
40
S. Rosłoniec
490
07.05.2021
Niniejszy podręcznik składa się z trzech autonomicznych części, zatytułowanych „Podstawy radiolokacji”, „Podstawy radionawigacji” i „Systemy radionawigacyjne wspomagające lądo
Więcej ...
2021
Dostępna
Miękka
Informatyczne wsparcie produkcji statystycznej – modele i ramy architektoniczne
978-83-7938-310-8
B5
30
J. Dygaszewicz, B. Szafrański
Nowość
204
16.04.2021
Książka dotyczy problemów modernizacji badań statystycznych prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi i metod informatyki. Przeznaczona jest dla Czytelników, którzy są naukowcami i sp
Więcej ...
2021
Dostępna
Miękka
Critical infrastructure in view of the challenges to national security
978-83-7938-306-1
B5
25
T. Szczurek, M. Walkowiak
Nowość
216
02.03.2021
The monograph comprehensively addresses the security of critical infrastructure in highly urbanised areas.
The authors introduce the reader to the issues of broadly understood nati
Więcej ...
2021
Dostępna
Miękka
Zarządzanie kryzysowe. Wymiar narodowy i międzynarodowy
978-83--7938-282-8
B5
30
K. Śmiałek (red. nauk.)
Nowość
372
01.03.2021
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym. Polega ono na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygo
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Kompetencje społeczne kadry kierowniczej w organizacji zhierarchizowanej
978-83-7938-309-2
B5
25
Z. Ciekanowski, W. Załoga
Nowość
196
24.02.2021
Monografia jest próbą identyfikacji kompetencji społecznych oraz ich roli w karierze zawodowej oficerów kadry kierowniczej w organizacji zhierarchizowanej. Inspiracją do rozpoczęci
Więcej ...
2020
Niedostępna
Miękka
Problemy rozwoju robotów inżynieryjnych
978-83-7938-304-7
B5
30
M.J. Łopatka (red. nauk.)
150
23.02.2021
Roboty mobilne, a szczególnie roboty inżynieryjne, stanowią bardzo zróżnicowaną grupę bezzałogowych platform lądowych. Można je sklasyfikować na przykład według kryterium masy na:
Więcej ...