Databook
Displaying 33 - 40 of 482
2018
Dostępna
Miękka
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw
978-83-7938-214-9
B5
25
J. Woźniak, K. Pawlak, P. Zaskórski
260
22.08.2019
Celem monografii jest wskazanie, jakie technologie teleinformatyczne i w jaki sposób mogą być wdrażane oraz rozwijane we współczesnych przedsiębiorstwach w projektowaniu i doskonal Więcej ...
2019
Dostępna
Miękka
Infrastruktura informacyjna nowoczesnego państwa
978-83-7938-226-2
B5
25
B. Szafrański, R. Weydmann
214
12.08.2019
Książka dotyczy procesów i problemów modernizacji funkcjonowania państwa, prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi i metod informatyki. Przeznaczona jest więc dla Czytelników, którzy
Więcej ...
2018
Dostępna
Miękka
Działalność propagandowo-informacyjna Daesh
978-83-7938-216-3
B5
25
A. Graban, M. Jaroszyńska
134
09.08.2019
Autorzy niniejszej monografii mają nadzieję, iż ułatwi ona zrozumienie wielu zjawisk i procesów zachodzących w islamistycznym millenium, ponieważ jedynie kwestią czasu jest wyłonie
Więcej ...
2019
Dostępna
Miękka
Ekonomika logistyki. Cz. 6. Ćwiczenia
978-83-7938-177-7
B5
40
J. Figurski, T. Kochański, J.M. Niepsuj
326
08.08.2019
Monografia stanowi znakomite uzupełnienie rozważań technicznych dotyczących ekonomiki logistyki. Oprócz teorii zawiera także ćwiczenia praktyczne pozwalające wyznaczać wartości wsk
Więcej ...
2019
Dostępna
Miękka
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego
978-83-7938-217-0
B5
30
K. Świerszcz
196
06.08.2019
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie gminy Wiśnio
Więcej ...
2019
Dostępna
Miękka
Promieniowanie optyczne i fotouczulacze w medycynie
978-83-7938-235-4
B5
45
M. Kwaśny
376
17.07.2019
W monografii przedstawiono metody fotochemoterapii, laseroterapii, terapii UV i fotodiagnostyki medycznej. Praca zawiera opis mechanizmów i efektów oddziaływania promieniowania opt
Więcej ...
2019
Niedostępna
Miękka
Koncepcja komunikacji strategicznej. Implikacje dla Polski
978-83-7938-204-0
B5
20
G. Nowacki, N. Moch
120
15.07.2019
Komunikacja strategiczna to proces mający na celu koordynację wszystkich form komunikacji (słowa i czyny) między międzyresortowymi aktorami w celu uzyskania spójnego celu wzmocnien
Więcej ...
2019
Dostępna
Miękka
W służbie Ojczyźnie. Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej (1921-1939)
978-83-7938-222-4
B5
40
A.A. Ostanek
516
02.07.2019
Celem monografii jest ukazanie działań, jakie Wojsko Polskie realizowało w latach 1921–1939 na rzecz bezpieczeństwa w regionie trzech południowo-wschodnich województw II Rzeczypos
Więcej ...