Databook
Displaying 25 - 32 of 479
2019
Niedostępna
Twarda
Instytut Techniki Uzbrojenia 1994-2019
978-83-7938-247-7
A4
50
R. Woźniak (red.)
224
11.09.2019
Instytut Techniki Uzbrojenia to prężny i nowoczesny ośrodek dydaktyczny, kształcący m.in. dla naszych Sił Zbrojnych wysokiej klasy oficerów w dziedzinie uzbrojenia (w specjalnościa
Więcej ...
2019
Dostępna
Miękka
Analiza wytrzymałości prototypowego wieloczłonowego systemu pływającego z luzami konstrukcyjnymi
978-83-7938-237-8
B5
25
W. Krasoń
294
06.09.2019
W monografii określono stan wiedzy i usystematyzowano wiadomości na temat badań wytrzymałości mostów, platform, promów i innych obiektów pływających budowanych w postaci układów wi
Więcej ...
2018
Niedostępna
Twarda
System kierowania obroną narodową Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie XXI wieku
978-83-7938-175-3
B5
30
N. Moch
284
06.09.2019
Monografia adresowana jest do wszystkich Czytelników pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat systemu bezpieczeństwa narodowego, a zwłaszcza systemu kierowania bezpieczeństwem nar
Więcej ...
2019
Niedostępna
Miękka
Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w aspekcie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Rzeczpospolitej Polskiej
978-83-7938-244-6
B5
25
K. Budyn, R. Łach
208
22.08.2019
Współczesne uwarunkowania życia, do których możemy zaliczyć m.in. rozwój cywilizacyjny, sytuację geopolityczną czy też postępujące zmiany klimatyczne powodują szereg zagrożeń, do r
Więcej ...
2018
Dostępna
Miękka
Projektowanie organizacji procesowej. Perspektywa systemów analityczno-decyzyjnych
978-83-7938-215-6
B5
20
J. Woźniak, P. Zaskórski
186
22.08.2019
Rozważania zawarte w monografii koncentrują się na problematyce projektowania organizacji o konfiguracji procesowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji systemów analityczno-decyz
Więcej ...
2018
Dostępna
Miękka
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw
978-83-7938-214-9
B5
25
J. Woźniak, K. Pawlak, P. Zaskórski
260
22.08.2019
Celem monografii jest wskazanie, jakie technologie teleinformatyczne i w jaki sposób mogą być wdrażane oraz rozwijane we współczesnych przedsiębiorstwach w projektowaniu i doskonal Więcej ...
2019
Dostępna
Miękka
Infrastruktura informacyjna nowoczesnego państwa
978-83-7938-226-2
B5
25
B. Szafrański, R. Weydmann
214
12.08.2019
Książka dotyczy procesów i problemów modernizacji funkcjonowania państwa, prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi i metod informatyki. Przeznaczona jest więc dla Czytelników, którzy
Więcej ...
2018
Dostępna
Miękka
Działalność propagandowo-informacyjna Daesh
978-83-7938-216-3
B5
25
A. Graban, M. Jaroszyńska
134
09.08.2019
Autorzy niniejszej monografii mają nadzieję, iż ułatwi ona zrozumienie wielu zjawisk i procesów zachodzących w islamistycznym millenium, ponieważ jedynie kwestią czasu jest wyłonie
Więcej ...