Databook
Displaying 17 - 24 of 523
2021
Dostępna
Miękka
Critical infrastructure in view of the challenges to national security
978-83-7938-306-1
B5
25
T. Szczurek, M. Walkowiak
Nowość
216
02.03.2021
The monograph comprehensively addresses the security of critical infrastructure in highly urbanised areas.
The authors introduce the reader to the issues of broadly understood nati
Więcej ...
2021
Dostępna
Miękka
Zarządzanie kryzysowe. Wymiar narodowy i międzynarodowy
978-83--7938-282-8
B5
30
K. Śmiałek (red. nauk.)
Nowość
372
01.03.2021
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym. Polega ono na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygo
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Kompetencje społeczne kadry kierowniczej w organizacji zhierarchizowanej
978-83-7938-309-2
B5
25
Z. Ciekanowski, W. Załoga
Nowość
196
24.02.2021
Monografia jest próbą identyfikacji kompetencji społecznych oraz ich roli w karierze zawodowej oficerów kadry kierowniczej w organizacji zhierarchizowanej. Inspiracją do rozpoczęci
Więcej ...
2020
Niedostępna
Miękka
Problemy rozwoju robotów inżynieryjnych
978-83-7938-304-7
B5
30
M.J. Łopatka (red. nauk.)
150
23.02.2021
Roboty mobilne, a szczególnie roboty inżynieryjne, stanowią bardzo zróżnicowaną grupę bezzałogowych platform lądowych. Można je sklasyfikować na przykład według kryterium masy na:
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. Tom 5
978-83-7938-276-7
B5
80
Z. Mierczyk (red. nauk.)
Nowość
532
23.02.2021
W piątym tomie monografii „Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń” podjęto próbę wskazania wybranych metod i technologii z obszaru monitorowania zagrożeń, diagnostyki i e
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Myślące posągi. Percepcja wsparcia społecznego przez żołnierzy
978-83-7938-297-2
B5
25
B. Czuba
150
22.02.2021
Podjęte w książce zagadnienie wsparcia społecznego w środowisku żołnierzy mieści się w nurcie rozważań na temat stresu i czynników radzenia sobie z traumą. Wsparcie społeczne rozum
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Ochrona przed skażeniami. Cz. V. Wybrane zagadnienia organizacyjne i techniczne rozpoznania skażeń
978-83-7938-263-7
B5
35
W. Harmata
244
17.02.2021
Ciągła zmiana sytuacji bezpieczeństwa międzynarodowego oraz pojawiające się nowe zagrożenia mają zasadniczy wpływ na charakter współczesnych operacji wojskowych. Pomimo podpisanych
Więcej ...
2020
Niedostępna
Miękka
Podstawy eksploatacji urządzeń
978-83-7938-275-0
B5
35
J. Pszczółkowski
320
16.02.2021
Monografia dotyczy podstaw eksploatacji – ważnego, interdyscyplinarnego obszaru wiedzy – i działalności człowieka związanej z wykorzystaniem urządzeń w celu wspomagania skuteczno
Więcej ...