Databook
Displaying 9 - 16 of 482
2019
Dostępna
Miękka
Proces technologiczny magazynowania w teorii i praktyce
978-83-7938-245-3
B5
25
M. Pawlisiak (red. nauk.)
Nowość
120
30.04.2020
Zapasy w powszechnym rozumieniu to różnorodne środki, materiały, surowce, półprodukty czy nawet gotowe produkty, które znajdują się w posiadaniu konkretnego przedsiębiorstwa. Mogą
Więcej ...
2019
Dostępna
Miękka
Polska myśl techniczna w II wojnie światowej
978-83-7938-255-2
B5
55
J. Tarczyński, T. Szczurek, B. Bydoń (red. nauk.)
Nowość
276
27.04.2020
W niniejszej publikacji przedstawione zostały zarówno osiągnięcia naukowe,wynalazki oraz konstrukcje wojskowe II Rzeczypospolitej, mające wpływ na przebieg działań wojennych, jak i
Więcej ...
2019
Niedostępna
Miękka
Rękopiśmienne plany i ryciny twierdzy Kamieniec Podolski
978-83-7938-239-2
B5
40
L. Opyrchał
Nowość
282
24.04.2020
Niniejsza monografia stanowi kontynuację monografii planów Kamieńca Podolskiego, zatytułowanej „Drukowane plany i grafiki oraz medale z wizerunkiem twierdzy Kamieniec Podolski”,
Więcej ...
2019
Dostępna
Miękka
Metody i narzędzia informatyczne wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych
978-83-7938-269-9
B5
25
M. Kiedrowicz (red. nauk.)
Nowość
196
23.04.2020
Prezentowana monografia zawiera wybrane wyniki prac realizowanych w ramach projektu naukowo-badawczego pt. „Zaawansowane technologie informatyczne wspierające procesy analizy dany
Więcej ...
2019
Niedostępna
Twarda
Siła ducha. Kapelani wojska polskiego w słuzbie pokoju, bezpieczeństwa i wolności narodów
978-83-7938-250-7
B5
30
J. Figurski, Z. Kępa, J. Niepsuj (red. nauk.)
350
02.12.2019
[...] „Nie mam człowieka” – te słowa paralityka z Janowej Ewangelii to jedna z najbardziej dramatycznych ludzkich skarg. „Nie mam człowieka”. To wołanie wciąż rozlega się z ró
Więcej ...
2019
Dostępna
Twarda
Systemy bezpieczeństwa w teorii i praktyce
978-83-7938-210-1
B5
35
B. Jagusiak (red. nauk.)
340
18.11.2019
Opracowanie pozwala usystematyzować i pogłębić problematykę systemów bezpieczeństwa, zarówno  w rozważaniach teoretycznych, jak i w odniesieniu do praktyki. Ma to bardzo duże znacz
Więcej ...
2019
Dostępna
Twarda
Zagrożenia procesów informacyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa
978-83-7938-232-3
B5
30
B. Jagusiak, P. Żukowski
192
07.11.2019
Zaprezentowane w niniejszej monografii rekomendacje stanowić będą wkład w prace nad doskonaleniem badań nad zagrożeniami procesów informacyjnych, zwłaszcza w kontekście bezpieczeńs
Więcej ...
2019
Niedostępna
Miękka
Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: modele i metody
978-83-7938-257-6
B5
25
Z. Tarapata (red. nauk.)
Nowość
164
31.10.2019
W monografii znajdują się opisy wyników prac badawczych związanych z modelami i metodami wykorzystywanymi przy projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji systemów informatycznych. Mod
Więcej ...