Databook
Displaying 9 - 16 of 523
2021
Dostępna
Miękka
Budowanie świadomości sytuacji elektromagnetycznej w sieciach doraźnych z węzłami kognitywnymi
978-83-7938-323-8
B5
30
P. Skokowski
154
02.06.2021
Monografia dotyczy współczesnych systemów telekomunikacyjnych. Budowanie świadomości elektromagnetycznej jest podstawowym procesem realizowanym w radiu kognitywnym, które stanowi j
Więcej ...
2021
Dostępna
Miękka
Formacje policyjne w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa
978-83-7938-282-8
B5
35
W. Śmiałek (red. nauk.)
302
01.06.2021
Cechą znamienną współczesnych zagrożeń jest ich wszechobecność. Lista zagrożeń nie jest zamknięta, gdyż pojawiają się nowe ich typy i modyfikacje. Zajmowanie się rzeczywistymi zagr
Więcej ...
2021
Niedostępna
Miękka
Wielowymiarowość interesów energetycznych w dobie tranformacji systemowej
978-83-7938-305-4
B5
25
E. Kochanek
230
31.05.2021
Monografia poświęcona jest istotnym oraz interesującym, tak z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia, problemom zaspokojenia zapotrzebowania na surowce energetyczne, w  do
Więcej ...
2018
Dostępna
Miękka
Jak to rozwiązać? Matematyka dyskretna. Część II
978-83-7938-203-3
B5
25
A.B. Chojnacki
280
27.05.2021
Już wiadomo „Jak to rozwiązać” z pierwszej części podręcznika dotyczącej podstawowych zagadnień matematyki dyskretnej. Była tam analizowana, między innymi, teoria mocy. Życzyłem
Więcej ...
2020
Niedostępna
Miękka
Wybrane aspekty Internetu Rzeczy w zastosowaniach metrologicznych
978-83-7938-307-8
B5
20
A. Michalski (red.)
166
21.05.2021
W monografii przedstawiono wybrane aspekty wykorzystania Internetu Rzeczy w szeroko rozumianej metrologii. Ze względu na bardzo szeroki zakres zagadnień, ukazano jedynie kilka wybr
Więcej ...
2021
Dostępna
Miękka
Współczesny marketing i profesjonalna sprzedaż. Era cyfrowa, obywatel sieci, współczesny sprzedawca
978-83-7938-308-5
B5
30
W. Wereda, J. Kowalska
268
12.05.2021
(...) Uważam, że recenzowana monografia dotyczy bardzo istotnego z punktu widzenia teorii i praktyki zarządzania problemu, którym jest współczesny marketing i profesjonalna sprzeda
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Podstawy radiolokacji i radionawigacji
978-83-7938-279-8
B5
40
S. Rosłoniec
490
07.05.2021
Niniejszy podręcznik składa się z trzech autonomicznych części, zatytułowanych „Podstawy radiolokacji”, „Podstawy radionawigacji” i „Systemy radionawigacyjne wspomagające lądo
Więcej ...
2021
Dostępna
Miękka
Informatyczne wsparcie produkcji statystycznej – modele i ramy architektoniczne
978-83-7938-310-8
B5
30
J. Dygaszewicz, B. Szafrański
Nowość
204
16.04.2021
Książka dotyczy problemów modernizacji badań statystycznych prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi i metod informatyki. Przeznaczona jest dla Czytelników, którzy są naukowcami i sp
Więcej ...