Databook
Displaying 81 - 88 of 467
2018
Niedostępna
Miękka
Social Media Wars. The R-evolution Has just Begun
978-83-7938-171-5
B5
25
M.A. Górnikiewicz, T. Szczurek
148
07.03.2018
In 2011 the Arabic world erupted, as a young generation no longer had to keep quiet and could rise against what they view as oppressive governments in their own countries. In the i
Więcej ...
2017
Dostępna
Miękka
Elektroniczne systemy bezpieczeństwa. Wprowadzenie do laboratorium
978-83-7938-150-0
B5
25
J. Paś, A. Rosiński, M. Wiśnios, E. Majda-Zdancewicz, J. Łukasik
Nowość
218
06.03.2018
Podręcznik zawiera ważne, o praktycznym znaczeniu, informacje z zakresu inżynierii systemów bezpieczeństwa. Mocną stroną opracowania jest zawarte w poszczególnych rozdziałach kompe Więcej ...
2017
Dostępna
Miękka
Elementy bezpieczeństwa informacji
978-83-7938-153-1
B5
30
M. Popis
Nowość
316
05.03.2018
Niniejszy skrypt zawiera wieloaspektowe spojrzenie na bezpieczeństwo informacji. Na wstępie zaprezentowano najistotniejsze dokumenty normatywne regulujące tę problematykę, po czym
Więcej ...
2017
Dostępna
Miękka
(n+1) const
978-83-7938-164-7
B5
25
M. Pasternak
Nowość
170
07.02.2018
Stałe matematyczne determinują naszą rzeczywistość w stopniu daleko wyższym niż nam się zwykle wydaje. Chociaż bez przesady można przyznać, że są one fundamentem świata, to jednak
Więcej ...
2017
Dostępna
Miękka
Badania teoretyczne i doświadczalne działania mechanizmów broni automatycznej z odprowadzeniem gazów
978-83-7938-162-3
B5
35
G. Leśnik, M. Pac
Nowość
362
05.02.2018
Idea realizacji tematu jest ściśle związana z pracami naukowo-badawczymi nad Modułowym Systemem Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56), prowadzonymi przez Instytut Techniki
Więcej ...
2017
Niedostępna
Twarda
Od zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania kapitałem ludzkim w Siłach Zbrojnych RP
978-83-7938-152-4
B5
30
B. Czuba, M. Miszczak
Nowość
158
02.02.2018
W książce zaprezentowano aktualne trendy pojawiające się w zarządzaniu ludźmi oraz odniesiono je do struktur militarnych. Do analizy wybrano procesy kadrowe takie jak pozyskiwanie,
Więcej ...
2018
Niedostępna
Twarda
Profesor Bogusław Buszewski - Doktor Honoris Causa
978-83-7938-165-4
B5
20
praca zbiorowa
Nowość
108
01.02.2018
Profesor Bogusław Buszewski należy do elitarnego grona najwybitniejszych polskich uczonych o światowym uznaniu w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinach chemia analityczna i che
Więcej ...
2017
Dostępna
Miękka
Systemy wspomagające logistykę
978-83-7938-147-0
B5
30
J. Figurski, J.M. Niepsuj
Nowość
286
31.10.2017
Efektywne funkcjonowanie logistyki uwarunkowane jest sprawnym funkcjonowaniem jej podsystemów. Efektywność ta rozumiana jest jako powiększanie korzyści przy pomniejszanych nakładac
Więcej ...