Databook
Displaying 73 - 80 of 569
2020
Dostępna
Miękka
Wybrane zagadnienia eksploatacyjne oraz elementy obliczeń parametrów i charakterystyk maszyn elektrycznych
978-83-7938-291-0
B5
20
W. Przyborowski, M. Suproniuk
Nowość
204
04.12.2020
Podręcznik „Wybrane zagadnienia eksploatacyjne oraz elementy obliczeń parametrów i charakterystyk maszyn elektrycznych” przeznaczony jest dla studentów kierunku energetyka Wojsko
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
978-83-7938-294-3
B5
45
T. Klimczak, J. Paś
Nowość
378
04.12.2020
Publikacja jest nowatorskim opracowaniem podręcznika akademickiego w zakresie systemów sygnalizacji pożaru. (prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk)

Monografia zawiera wiele istot Więcej ...
2020
Niedostępna
Miękka
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
978-83-7938-299-6
B5
30
K. Śmiałek (red. nauk.)
Nowość
378
03.12.2020
Ochrona ludności jest jednym z podstawowych obowiązków państwa.Jej celem jest ochrona życia i zdrowia człowieka, mienia i dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego w sytu
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Rozwój zdolności pokonywania zapór
978-83-7938-295-8
B5
25
M.J. Łopatka (red. nauk.)
158
02.11.2020
Rozwój techniki i infrastruktury, wzrost siły i zasięgu ognia oraz ewolucja spo­łeczeństwa i ograniczenie liczebności sił zbrojnych wywołują zmiany uwarunkowań prowadzenia działań 
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Współczesne problemy akademickiej dydaktyki wojskowej
978-83-7938-333-7
B5
20
M. Kasperski, K.Klimek, M. Pieczywok
258
30.10.2020
W zakresie dydaktyki zadania dla wojskowego szkolnictwa wyższego ukierunkowane są na doskonalenie nie tylko treści, lecz również metod nauczania zapewniających maksymalny rozwój ak
Więcej ...
2019
Dostępna
Miękka
Rozwój wozów bojowych
978-83-7938-273-6
B5
45
J. Walentynowicz
252
01.09.2020
Zbudowanie kolejnej generacji wozów bojowych jest procesem bardzo czasochłonnym, który może trwać kilkanaście lat, a często jeszcze dłużej. W tym czasie są tworzone, badane i dosko
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Heat poverty as a measure of local energy security
978-83-7938-251-4
B5
30
K. Świerszcz
138
20.08.2020
The book is a research work carried out in the Wiśniowa commune, in Podkarpackie province, on energy security in the local dimension, focusing on the phenomenon of heat energy pove
Więcej ...
2020
Dostępna
Miękka
Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego. Wybrane zagadnienia
978-83-7938-280-4
B5
25
K. Śmiałek (red. nauk.)
254
17.08.2020
Sektory bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) to części zintegrowanego bezpieczeństwa narodowego odpowiadające zakresem swojej problematyki ustawowo określonym działom
Więcej ...