Databook
Displaying 1 - 8 of 556
2022
Niedostępna
Miękka
Aspekty komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji. Część 2
978-83-7938-383-2
B5
30
R. Trębiński (red. nauk.)
Nowość
300
12.12.2022
Niniejsze opracowanie jest kontynuacją rozpoczętej w 2021 roku serii monograficznej poświęconej tematyce komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji. Czytel
Więcej ...
2022
Dostępna
Miękka
Model planowania potrzeb Sił Zbrojnych RP wobec aktualnych wyzwań bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku
978-83-7938-379-5
B5
45
B. Kozicki
230
25.10.2022
W monografii zgromadzono wyniki wieloletniej pracy dotyczącej planowania potrzeb w Siłach Zbrojnych RP wobec aktualnych wyzwań bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku. Autor wykorzys
Więcej ...
2022
Dostępna
Twarda
Stan bezpieczeństwa energii cieplnej w Polsce na tle Europy
978-83-7938-370-2
B5
65
K. Świerszcz
314
10.10.2022
Publikacja stanowi wartościowy materiał poznawczy, w szczególności dla osób poszukujących wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Prezentowane wyniki badań rozszerzają obszary wie
Więcej ...
2022
Dostępna
Miękka
Badania pirostatyczne materiałów miotających z wykorzystaniem plazmowego układu zapłonowego
978-83-7938-367-2
B5
35
J. Michalski
114
30.09.2022
W związku z perspektywą coraz szerszego zastosowania nowoczesnych małowrażliwych materiałów miotających do produkcji amunicji oraz perspektywą opracowania w Polsce nowych konstrukc
Więcej ...
2022
Dostępna
Miękka
Podstawy spektroskopii optycznej. Teoria, zastosowania, unikatowe układy pomiarowe
978-83-7938-340-5
B5
50
M. Kwaśny
352
19.09.2022
Książka składa się z pięciu podstawowych części: charakterystyki ogólnej spektroskopii, opisu promieniowania elektromagnetycznego, spektroskopii atomowej, spektroskopii molekularne
Więcej ...
2022
Dostępna
Miękka
Pedagogika (wobec) bezpieczeństwa
978-83-7938-382-5
B5
25
K. Klimek
Nowość
168
18.08.2022
Problemami bezpieczeństwa i występującymi jego zagrożeniami w różnym zakresie zajmuje się wiele dyscyplin naukowych, a każda z nich na własne potrzeby ujmuje i definiuje bezpieczeń Więcej ...
2022
Dostępna
Miękka
Wybrane zagadnienia techniki antenowej z przykładami projektowania
978-83-7938-329-0
B5
40
S. Rosłoniec
Nowość
330
08.07.2022
Niniejszy podręcznik składa się z sześciu obszernych rozdziałów po-święconych wybranym zagadnieniom techniki anten mikrofalowych ze szczególnym uwypukleniem problemów związanych z 
Więcej ...
2022
Dostępna
Miękka
Planowanie potrzeb Sił Zbrojnych RP w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa militarnego Polski
978-83-7938-362-7
B5
35
B. Kozicki
144
20.05.2022
W monografii scharakteryzowano zagadnienia związane z bezpieczeństwem militarnym Rzeczypospolitej Polskiej, a także z planowaniem i prognozowaniem danych. Przeprowadzono ocenę anal
Więcej ...