Znaleziono szczegółów: 1
Strona 1 z 1
Rekordów na stronie: 
Informacje


BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

ISSN 1234-5865

BULLETIN OF THE MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (MUT)

Redakcja Biuletynu WAT, ul. gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa

tel.: (48) 261 83 98 24, fax: (48) 261 83 90 34

Kontakt: redaktor naczelna mgr Beata Malarz

Biuletyn WAT jest indeksowany w "Bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech"

http://baztech.icm.edu.pl/index.php/pl/ oraz w bazie danych Index Copernicus.

ZAPRASZAMY DO NOWEGO SERWISU BIULETYN WAT
Pliki do pobrania
 
 
Doc1  
Doc2  
Doc3  
Doc4  
Doc5  
Doc6  
Doc7  
Doc8  
Doc9  
Doc10  
Doc11  
Doc12  
Znaleziono szczegółów: 1
Strona 1 z 1
Rekordów na stronie: