Databook

  
Ok┼éadka  
Nowo┼Ť─ç  
ISBN 978-83-62954-62-9 
Tytu┼é Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagro┼╝e┼ä. Tom 3 
Autor Z. Mierczyk, R. Ostrowski (red. nauk.) 
Opis
W trzecim tomie monografii ÔÇ×Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagro┼╝e┼äÔÇŁ podj─Öto pr├│b─Ö wskazania wybranych metod i technologii z obszaru monitorowania zagro┼╝e┼ä, diagnostyki i eksploatacji, chemii i in┼╝ynierii materia┼éowej, elektroniki i telekomunikacji, informatyki i optoelektroniki oraz informatycznego wsparcia podejmowania decyzji i zarz─ůdzania kryzysowego, kt├│re wytyczaj─ů kierunki rozwojowe wsp├│┼éczesnej in┼╝ynierii bezpiecze┼ästwa.

W sze┼Ťciu rozdzia┼éach o nast─Öpuj─ůcych tytu┼éach:
ÔÇó    In┼╝ynieria bezpiecze┼ästwa
ÔÇó    Ochrona zdrowia i ┼Ťrodowiska
ÔÇó    Optoelektroniczne systemy monitorowania
ÔÇó    Infrastruktura i budowle ochronne
ÔÇó    Systemy ochrony obiekt├│w
ÔÇó    Nowe technologie
wybitni naukowcy, decydenci, praktycy, a tak┼╝e przedstawiciele firm stosuj─ůcych nowe rozwi─ůzania technologiczne, stworzyli swoist─ů p┼éaszczyzn─Ö wymiany informacji pomi─Ödzy uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi, przemys┼éem i jednostkami administracji pa┼ästwowej. Wsp├│┼épraca ta umo┼╝liwia praktyczne wykorzystanie interdyscyplinarnych opracowa┼ä naukowych i wdro┼╝eniowych oraz do┼Ťwiadcze┼ä producent├│w i organizator├│w ┼╝ycia gospodarczego, pe┼éni─ůcych odpowiedzialne funkcje w instytucjach i samorz─ůdach zwi─ůzane z zarz─ůdzaniem kryzysowym.

Ksi─ů┼╝ka przeznaczona jest dla student├│w, in┼╝ynier├│w i pracownik├│w naukowych r├│┼╝nych specjalno┼Ťci oraz wszystkich, kt├│rzy interesuj─ů si─Ö zastosowaniami najnowszych osi─ůgni─Ö─ç nauki i techniki w in┼╝ynierii bezpiecze┼ästwa.
 
Dost─Öpno┼Ť─ç Niedost─Öpna 
Format B5 
Ilo┼Ť─ç stron 604 
Oprawa Twarda 
Cena 80 
Dodano 18.07.2013 
Rok Wydania 2012 
 
Ok┼éadka  
Nowo┼Ť─ç  
ISBN 978-83-62954-61-2 
Tytu┼é Zarz─ůdzanie zasobami ludzkimi. Teoria i praktyka 
Autor K. Piotrkowski (red. nauk.) 
Opis
W nowoczesnej gospodarce rynkowej problematyka zarz─ůdzania zasobami ludzkimi jest niezmiernie wa┼╝na i wci─ů┼╝ aktualna z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania przedsi─Öbiorstwa w konkurencyjnym jego otoczeniu. Publikacja stanowi pr├│b─Ö teoretycznego i praktycznego uj─Öcia omawianej problematyki na przyk┼éadzie wybranych przedsi─Öbiorstw  oraz  organizacji.

W poszczeg├│lnych rozdzia┼éach om├│wiono nast─Öpuj─ůce zagadnienia z  zakresu  zarz─ůdzania  zasobami  ludzkimi:
ÔÇô proces doboru kandydat├│w do pracy,
ÔÇô optymalizacja zatrudnienia w kontek┼Ťcie restrukturyzacji i zmian zatrudnienia,
ÔÇô system oceniania pracownik├│w,
ÔÇô strategie i instrumenty wynagradzania pracownik├│w,
ÔÇô systemy motywowania,
ÔÇô wynagrodzenie jako instrument motywowania,
ÔÇô podnoszenie  kwalifikacji  pracownik├│w  poprzez  szkolenia,
ÔÇô rozw├│j zawodowy,
ÔÇô systemy informatyczne wspomagaj─ůce procesy zarz─ůdzania zasobami ludzkimi,
ÔÇô ryzyko personalne,
ÔÇô kompetencje  pracownik├│w  dzia┼éu  HR,
ujmuj─ůc  je  w  ┼Ťwietle  najnowszej  teorii  i  praktyki  zarz─ůdzania.

 
Dost─Öpno┼Ť─ç Niedost─Öpna 
Format B5 
Ilo┼Ť─ç stron 246 
Oprawa Mi─Ökka 
Cena 30 
Dodano 23.04.2013 
Rok Wydania 2012 
 
Ok┼éadka  
Nowo┼Ť─ç  
ISBN 978-83-62954-60-5 
Tytu┼é System zarz─ůdzania lud┼║mi w Si┼éach Zbrojnych RP 
Autor K. Piotrkowski 
Opis
Ksi─ů┼╝ka podejmuje wa┼╝ny i dotychczas nierozpatrywany problem naukowego uj─Öcia problematyki zarz─ůdzania lud┼║mi w si┼éach zbrojnych w odniesieniu do najnowszej teorii i praktyki zarz─ůdzania. Odwo┼éuj─ůc si─Ö zar├│wno do koncepcji teoretycznych, jak i do najlepszych praktyk zarz─ůdzania. W monografii przedstawiono autorsk─ů koncepcj─Ö systemu zarz─ůdzania lud┼║mi w Si┼éach Zbrojnych RP.

To kompleksowe i wielowarstwowe uj─Öcie prezentowanych wynik├│w bada┼ä nadaje opracowaniu wymiar poznawczy oraz utylitarny. Postulowane przez autora rozwi─ůzania systemowe oraz propozycje zmian dotycz─ůce udoskonalenia proces├│w zarz─ůdzania zasobami osobowymi wzbogacaj─ů funkcjonuj─ůcy dotychczas model, czyni─ůc go bardziej uporz─ůdkowanym, dost─Öpnym i bardziej efektywnym.

Autor ┼╝ywi nadziej─Ö, i┼╝ postulowane nowe rozwi─ůzania funkcjonalne przynios─ů wymierne korzy┼Ťci w pracy z lud┼║mi na drodze doskonalenia systemu zarz─ůdzania lud┼║mi w Si┼éach Zbrojnych RP. 

Praca mo┼╝e by─ç wykorzystana przez dow├│dc├│w, mened┼╝er├│w oraz osoby zainteresowane problematyk─ů zarz─ůdzania.
 
Dost─Öpno┼Ť─ç Niedost─Öpna 
Format B5 
Ilo┼Ť─ç stron 370 
Oprawa Mi─Ökka 
Cena 30 
Dodano 18.03.2013 
Rok Wydania 2012 
 
Ok┼éadka  
Nowo┼Ť─ç  
ISBN 978-83-62954-57-5 
Tytu┼é Management dilemmas in the era of the information technology 
Autor C. So┼éek (ed.) 
Opis
This monography is an attempt to engage in a discussion about the condition, challenges and solutions of modern management. At the center of our interest, however, are primarily issues related to the practice of management and the dilemmas faced by managers of organizations in the second decade of the 21st century. The editors are aware that the subjects undertaken in the monography do not exhaust the complex nature of modern management processes. Together, we express our hope that the dilemmas presented here, at least to some extent, bring us to a better understanding of the present and understand the resources available to managers  of  today's  organizations.
 
Dost─Öpno┼Ť─ç Dost─Öpna 
Format B5 
Ilo┼Ť─ç stron 210 
Oprawa Mi─Ökka 
Cena 25 
Dodano 21.12.2012 
Rok Wydania 2012 
 
Ok┼éadka  
Nowo┼Ť─ç  
ISBN 978-83-62954-46-9 
Tytu┼é Kronika UWKS-WAT i KU AZS WAT 
Autor A. Rakowski 
Opis
Brak opisu
 
Dost─Öpno┼Ť─ç Dost─Öpna 
Format B5 
Ilo┼Ť─ç stron 220 
Oprawa Twarda 
Cena 65 
Dodano 12.12.2012 
Rok Wydania 2012